Historie


KLUB VODNÍHO LYŽOVÁNÍ HAVÍŘOV o.s.

Historie

Oddíl vodního lyžování byl založen 24. ledna roku 1971 při TJ AZ Havířov. Sídlem oddílu se stal sportovní areál dolu Antonína Zápotockého zde na Těrlické přehradě a členskou základnu tak tvořili především zaměstnanci tohoto dolu a jejich rodinní příslušníci. První léta působení oddílu nebyla jednoduchá, především kvůli chybějícímu zázemí a technickému vybavení, jako byly čluny či závodní tratě. Problémy však byly brzy překonány díky podpory ze strany Tělovýchovné jednoty i Dolu AZ. Zanedlouho vzniklo také první závodní družstvo pod vedením trenéra Jana Veita, který byl zároveň nejúspěšnějším sportovcem oddílu. Zázemím vodních lyžařů stala nově postavená budova loděnice. Členská základna TJ AZ Havířov se neustále rozrůstala, pro zajímavost v roce 1972 měl oddíl 43 členů a o čtyři roky později již 66. V řadách členů byli vyškoleni rozhodčí a trenéři, závodníci se účastnili mistrovství Československa i mezinárodních soutěží. Tyto závody byly často pořádány za hojné účasti československých i zahraničních lyžařů také naším oddílem. Od roku 1975 pořádal oddíl pravidelně mezinárodní závod pod názvem „Hornický kahan“. Ani v zimě však lyžaři nezaháleli a nesmutnili, že přehradu pokryl led a sněhová peřina. Pilně se připravovali na další sezonu, ať už při tréninku v tělocvičně pod vedením kvalifikovaných trenérů nebo utužovali svou kondici na horách. Přelomovým okamžikem se pro těrlické vodní lyžaře stalo postavení elektrického vleku v roce 1991. Otcem myšlenky postavení vleku se stal Jan Veit. Dalším významným mezníkem v historii oddílu se stal rok 1995, kdy vznikl Klub vodního lyžování Havířov a osamostatnil se tak od Tělovýchovné jednoty AZ. Od roku 1996 pořádá Klub vodního lyžování Havířov každoročně Evropský pohár, který byl v roce 2005 přejmenován na Grand prix of the cable. Závody GPC jsou pořádány jako série čtyř závodů společně s kluby v Polsku, Rakousku a na Slovensku. KVLH také uspořádal celkem třikrát mistrovství Evropy. V roce 2001 a 2009 se zde konalo ME dospělých a v roce 2002 bylo uspořádáno ME juniorů do 15 a 19 let. Mezi nejúspěšnější závodníky ve čtyřicetileté historii vodního lyžování na Těrlicka přehradě patří Jan Veit, Petr Chadima, Romana Kohnová, Richard Siuda, Martin Kocur, Petra Kocurová, Lukáš Chládek a v současnosti Andrea Šplíchalová. Klub byl stálým zásobovatelem československé a následně české reprezentace. Mistry Evropy se stali Petr Chadima a Richard Siuda, rovněž Romana Kohnová získala medaile z mistrovství Evropy. Jediné individuální medaile z mistrovství světa dovezl Martin Kocur. Nejúspěšnějším sportovcem KVL Havířov je sedminásobná mistryně Evropy Petra Kocurová, která v roce 2006 vytvořila světový juniorský rekord ve figurální jízdě. Rovněž její bratr Jan Kocur se může pochlubit medailí z mistrovství Evropy, taktéž Dan Planka, ovšem za člunem. Kromě medailí z MS a ME sportovci KVL Havířov se stali mistry ČSSR a ČR. Mistrovskými tituly se mohou pochlubit Jan Veit, Petr Chadima, Olga Kůrová, Boris Gruntorád, Romana Kohnová, Richard Siuda, Martin Kocur, Petra Kocurová, Lukáš Chládek, Stanislav Sikora, Marta Sikorová, Petra Vymazalová, Dan Planka, Iva Gruntorádová, Andrea Šplíchalová či sourozenci Skyvovi.. Z širokého kádru funkcionářů byli zvoleni do českého nebo československého svazu Hana Veitová, Jaroslav Gruntorád, Josef Kocur a Martin Kocur. Prvním trenérem československé reprezentace se stal Jan Veit, od roku 1990 pak Josef Kocur, od roku 2010 se ve funkci vystřídal se synem Martinem. V současné době máme v klubu celkem 90 členů, z toho šest závodníků na vodních lyžích a dvacet závodníků na wakeboardu či wakeskatu – tato moderní pojetí vodních sportů si vybudovala silnou pozici nejen u nás, ale v celém světě tak, že bojují o zařazení na olympijské hry. Již pátým rokem pravidelně pořádáme závody MČR nebo českého poháru ve wakeboardingu a wakeskatingu. Trénink vodních lyžařů a wakeboardistů se skládá z letní a zimní přípravy. V létě trénují závodníci za člunem i za vlekem a účastní se závodů. V zimě pak utužují kondici v posilovně, při gymnastice a dalších sportovních aktivitách, o víkendech trénují disciplínu figurální jízdu na bazéně v Ostravě – Porubě a jednou týdně se scházejí v tělocvičně v Horní Suché, kde probíhá příprava na trénink na bazéně.