O nás


VODNÍ LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDING HAVÍŘOV z.s.

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., je nezávislou sportovní organizací, která uspokojuje potřeby svých členů formou sportovního vyžití zejména závodního a rekreačního vodního lyžování a wakeboardingu, organizuje soutěže a závody i na mezinárodní úrovni a taktéž poskytuje možnost sportování široké veřejnosti.

Hlavní činností spolku je organizování sportovní a tělovýchovné činnosti členů spolku, zvyšování výkonnosti svých členů organizováním tréninků a soutěží, udržování přiměřeného počtu a kvality orgánů spolku a trenérů vodního lyžování a wakeboardingu, zajišťování chodu a údržby majetku spolku, spolupráce s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi, zejména v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných nebo řízených soutěží, ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů v oblasti činností provozovaných spolkem, v místě svého sídla vyhledává spolupráci s orgány veřejné správy, společenskými organizacemi, jednotlivci i právnickými osobami, na základě vzájemné prospěšnosti, propagace aktivit spolku.

V červenci tohoto roku náš spolek byl pořadatelem MČR závodu ve wakeboardingu, kde se naši členové umístili v kategorii U15 na 2. místě Tobias Kana Sikora, U19 na 3. místě Kryštof Wlosok. Wakeboardisté klubu se zúčastnili seriálu závodů evropského poháru Golden Wake Tour 2019, který probíhal v pěti zemích: Slovinsko, Maďarsko, Itálie, Česko a Slovensko. Kromě toho někteří reprezentovali náš klub na Hangair Games pořadaných Redbullem na Slovensku nebo Junior Wake Contest 2019 v Hradci Králové nebo Rueda Battle vol.6 v Polsku.
V zimní sezóně chystáme pro naše mladé členy aktivní přípravu na suchu v tělocvičně v Horní Suché, kde se budeme potkávat 2x týdně. Dále budeme organizovat společné tréninky v ENHA FREESTYLE v Ostravě, kde své dovednosti jako saltové rotace budeme pilovat na trampolínách, a zároveň průprava na skatu taky pomůže ve zlepšení triků. V sezóně 2020 plánujeme pořádání závodů jak regionálních, tak i na mezinárodní úrovni. Již v červnu proběhne meznárodní pretěk.

Snažíme se získat do našich řád, co nejvíce mladých členů, a proto náš klub propagujeme v místních základních školách. Dále úzce spolupracujeme s okolními obcemi a městem Havířov.