O nás


VODNÍ LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDING HAVÍŘOV z.s.

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., je nezávislou sportovní organizací, která uspokojuje potřeby svých členů formou sportovního vyžití zejména závodního a rekreačního vodního lyžování a wakeboardingu, organizuje soutěže a závody i na mezinárodní úrovni a taktéž poskytuje možnost sportování široké veřejnosti.

Hlavní činností spolku je organizování sportovní a tělovýchovné činnosti členů spolku, zvyšování výkonnosti svých členů organizováním tréninků a soutěží, udržování přiměřeného počtu a kvality orgánů spolku a trenérů vodního lyžování a wakeboardingu, zajišťování chodu a údržby majetku spolku, spolupráce s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi, zejména v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných nebo řízených soutěží, ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů v oblasti činností provozovaných spolkem, v místě svého sídla vyhledává spolupráci s orgány veřejné správy, společenskými organizacemi, jednotlivci i právnickými osobami, na základě vzájemné prospěšnosti, propagace aktivit spolku.